top of page
De Bedding
Ruimte bij Afscheid & Verlies
listen to the beat of your hart
if you d’ont know where to go  

The Wanderer

"Surrender is the inner tranistion from resistance to acceptance, from no to yes"

Eckhart Tolle

Afscheid in contact

Image by Noah Silliman
Image by Jacinta Christos
Image by Kelly Jean

In de periode rondom het overlijden; de (palliatieve) periode voor het overlijden, het overlijden zelf en de dagen na het overlijden wanneer de uitvaart vorm krijgt zijn erg bijzondere momenten. De hemelpoorten lijken dan een beetje open te staan, voelbaar voor iedereen in de omgeving van de dierbare overledene.

Soms is het verdriet, het gemis echter zo overspoelend dat er weinig contact gevoeld wordt met zichzelf, het lijkt onwezenlijk, je lijkt een beetje boven de situatie te zweven. Mensen die dit ervaren kunnen veel baat hebben bij het krijgen van begeleiding tijdens deze periode.

Het aanbod van de Bedding probeert daarin tegemoet te komen met een aanbod  om ondanks de overspoelende ervaring in het hier en nu te blijven. We gaan samen kijken wat de dierbare(n) nodig heeft/hebben om een houvast te hebben in de overspoelende situatie. Samen gaan we kijken welke behoeften om vervulling vragen om in het hier en nu afscheid te kunnen nemen. 

Het bewust inzetten van de ruimte is hierin een belangrijke pijler. Met de ruimte wordt enerzijds de fysieke ruimte bedoelt, de plek waar de palliatieve persoon/de overledene verblijft en de inrichting van die plek. Het samenzijn in die gecreëerde ruimte is de echte meerwaarde voor het rouwproces en dat kan op vele manier vorm krijgen. Denk daarbij aan de mogelijkheden van thuisopbaring, samen op locatie verblijven als afscheid van de dierbare, kiezen voor 24 uurs toegang tot de overledene, ruimte vragen aan de begrafenisondernemer tot inrichten van de ruimte naar de specifieke behoeften.

Anderzijds verwijzen we met ruimte creëren ook naar de verbinding met ons innerlijke om echt contact te kunnen maken met het afscheid nemen. Via gesprekken, rituelen, het inzetten van spirituele en energetische elementen zoeken we graag naar wat aansluit bij de behoeften van de betrokkenen. 

Dit alles in nauw contact met de betrokken dienstverleners zoals mogelijke palliatieve diensten, de begrafenisondernemer,….

Contact
bottom of page